Centralne zarządzanie

Stormshield Management Center

Stormshield Management Center pozwala na:

 • centralną konfigurację reguły firewalli, NAT oraz tuneli VPN,
 • centralne tworzenie listy obiektów,
 • monitorowanie urządzeń STORMSHIELD oraz NETASQ US,
 • zdalny dostęp do urządzeń,
 • zdalną konfigurację na urządzeniach STORMSHIELD w sieci,
 • uruchamianie komend bezpośrednio na urządzeniach z poziomu konsoli.

STORMSHIELD Management Center oferuje ten sam interfejs użytkownika co urządzenia STORMSHIELD, dzięki czemu administracja jest łatwa i nie wymaga dodatkowych szkoleń. Administrator może uzyskać bezpośredni dostęp do urządzeń bez konieczności konfigurowania dostępu z zewnątrz, czy tworzenia dedykowanego połączenia VPN.

Zalety Stormshield Management Center

 • Oszczędność czasu przy żmudnych, rutynowych czynnościach konfiguracji urządzeń.
 • Zdalne konfigurowanie reguł firewalli, NAT oraz tuneli VPN dla urządzeń STORMSHIELD.
 • Centralna konfiguracja reguły firewalli, NAT oraz tuneli VPN.
 • Bezpieczne zarządzanie.
 • Niskie koszty instalacji i utrzymania całego środowiska.

Wyeliminowanie powtarzalnych zadań

Centralne zarządzanie STORMSHIELD umożliwia tworzenie bezpiecznych połączeń VPN pomiędzy setkami urządzeń w zaledwie kilka minut. Administrator definiuje reguły tylko raz, a następnie wysyłać je do wszystkich urządzeń. W ten sposób eliminowana jest konieczność konfiguracja reguł filtrowania lub tworzenia tuneli VPN wiele razy, na kilku urządzeniach. Pozwala to zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w konfiguracji zabezpieczeń poszczególnych urządzeń.

Bezpieczne zarządzanie urządzeniami STORMSHIELD

Jakość i bezpieczeństwo komunikacji ze zdalnymi urządzeniami mają fundamentalne znaczenie w centralnym zarządzaniu. Właśnie dlatego STORMSHIELD Management Center wykorzystuje do komunikacji z urządzeniami nie tylko bezpieczny protokół SSL, ale również uwierzytelnianie oparte na certyfikatach. Dzięki wykorzystaniu bezpiecznego kanału komunikacji, wprowadzane zmiany w konfiguracji urządzeń nie muszą być każdorazowo autoryzowane.