Usługi sieciowe

zestaw przydatnych narzędzi

Dodatkowe opcje i narzędzia

Zarządzanie dostępem do Internetu

Dzięki rozwiązaniom STORMSHIELD masz możliwość zdefiniowania dowolnych zestawów reguł, określających jaki ruch powinien być przez firewall przepuszczany, a jaki blokowany. Rozwiązania STORMSHIELD pozwalają także na ustalenie innych zasad filtrowania ruchu w godzinach pracy, innych w godzinach popołudniowych, a jeszcze innych w dni wolne od pracy. Reguły na firewallu mogą być tworzone dla zalogowanego lub niezalogowanego użytkownika, dzięki integracji z bazami typu LDAP, takimi jak Active Directory, czy OpenLDAP.

Quality of Service (QoS) - zarządzanie pasmem

Urządzenia STORMSHIELD wyposażone są w mechanizmy zapewniające priorytetyzację ruchu sieciowego oraz zarządzanie pasmem. Do poszczególnych reguł definiowanych na firewallu, może zostać przypisany określony priorytet, a do określonego typu ruchu (HTTP, VoIP) - minimalna i maksymalna szerokość pasma, jaką może on wykorzystać.

Load Balance - równoważenie obciążenia łącza

Urządzenia STORMSHIELD pozwalają na jednoczesne utrzymywanie i wykorzystywanie kilku połączeń z Internetem. W takim przypadku ruch sieciowy może być rozkładany równomiernie na wszystkie aktywne połączenia. W razie awarii któregoś z połączeń, pozostałe automatycznie przejmują jego funkcję.

High Availability - wysoka dostępność

Wszystkie wersje urządzeń (poza dwoma najprostszymi SN1500 i SN200) mogą pracować w układzie High Availability, dając możliwość pełnego zabezpieczenia sieci, nawet w przypadku awarii sprzętowej. Klienci korzystający z klastra HA oczekują najczęściej dwóch rzeczy: po pierwsze, by w przypadku awarii jednego urządzenia drugie efektywnie przejęło jego funkcje. Po drugie, gdy przez urządzenie przechodzi kluczowy dla firmy ruch wymagający ciągłej transmisji (np. VOIP czy dostęp do farmy serwerów), to połączenie nie zostało zerwane w momencie przełączania się urządzeń. Rozwiązania STORMSHIELD pracujące w klastrze HA idealnie zaspokajają obie te potrzeby.

MODEM 3G

Modem 3G firmy STORMSHIELD jest sposobem na zapewnienie firmie dostępu do Internetu za pośrednictwem telefonii cyfrowej. Maksymalna przepustowość modemu to 7,2 Mb/s i zależna jest od lokalizacji urządzenia, siły sygnału oraz zasięgu wybranego operatora komórkowego. Modem podłączany jest bezpośrednio do urządzeń i obsługuje standardy GSM, GPRS, EDGE (EGPRS) i HSDPA.

Modem 3G STORMSHIELD możesz wykorzystać jako:

  • łącze zapasowe, gdy zerwaniu ulegnie podstawowe połączenie z Internetem,
  • łącze podstawowe w firmie lub oddziale zlokalizowanym na terenie, gdzie infrastruktura teleinformatyczna jest słabo rozwinięta lub tam, gdzie utworzenie podłączenia stacjonarnego jest zbyt kosztowne.

UWAGA! Modem do działania potrzebuje aktywnej karty SIM z wykupionym pakietem danych.

W praktyce urządzenie STORMSHIELD pozwala na:

  • zarządzanie pasmem,
  • równoważenie obciążenia łącza,
  • pracę dwóch urządzeń w klastrze wysokiej dostępności,
  • zarządzanie usługami sieciowymi,
  • zestawianie połączenia z Internetem przy użyciu modemu 3G.